Teneinde de Vereniging ook "naar buiten toe" een gezicht te geven, wordt er al vanaf het prille begin door een aantal leden een clubblad gemaakt.
Dit blad verschijnt vijf maal per jaar en bevat verslagen van gehouden festiviteiten,  (ski-)wedstrijden en wetenswaardigheden.
Toezending vindt plaats aan de (kandidaat)leden, gasten donateurs, sponsers/adverteerders, plaatselijke overheden en plaatselijke zusterverenigingen.

De redactie  bestaat uit  Stella Konings , Els Kop en  Huib Dijkshoorn.

In de loop der jaren heeft 't Wimpeltje regelmatige gedaantewisselingen ondergaan, waarvan u hieronder een overzicht heeft.

terug